Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

ADI UNVANI
Prof. Dr. Mustafa Çelen Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisat Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Nuran Cömert Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nail Yılmaz Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Devrim Dumludağ Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sadullah Çelik Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
YMM Mustafa Karsavuran Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
Ceyda Tüfekçi Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. Berra Doğaner Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hanifi Ayboğa Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
YMM Semra Güner Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
YMM Hikmet Kabuk Önceki Dönem Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı