Derneğimiz Hakkında

Geçmişten Günümüze Derneğimiz…

Derneğimiz 1936 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Cemiyeti olarak kurulmuş,bu ad 1976 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği şeklinde değiştirilmiştir. Marmara Üniversitesinin çekirdeğini oluşturan fakültemizin adı 1982 yılında değiştirilerek İktisadi İdari Bilimler Fakültesi adıyla Marmara Üniversitesine bağlandı. Derneğimiz de 1984 yılında bugünkü adını aldı.

İstanbul Harbiye'deki Genel Merkez ve İstiklal Caddesindeki Tarihi Mısır apartmanında yer alan lokalimiz sayısı 5.000 i aşan üyemiz tarafından aktif biçimde kullanılmaktadır. İstanbul, Ankara ve Giresun'da şubeleri bulunan Derneğimiz yakın zamanda İzmir'de de şube açılışını gerçekleştirecektir. 

Derneğimizin tarihindeki etkinliklerin en önemlisi  1.kuruluş yıl dönümünde yapılan balodur. Baloda M.Kemal Atatürk Yüksek Ticaretlilere hitaben bir konuşma yapmıştır. Atatürk’ün 16 Ocak’ta 1937 Yüksek İktisat ve Ticaretliler’e Hitabesi “ULUSTA GENÇLİK” başlığı altında şöyledir.

“Ulus uludur, büyüklüğün, yüksekliğin, gençliğin Türkçe ifadesidir. Gençlik; esas ve büyük varlıktan çıkan ve ve ardı arkası kesilmeksizin genişleyen, büyüyen, yükselen, esas varlığın asla inkitaa uğramaksızın namütenahiliğini ifade eden bir Türk kelimesidir. Şimdi, ” Ulusta Gençlik” tabirinde birleşen “Ulus” kelimesinin manasıyla “Gençlik” kelimesi ne ifade ediyor anlıyor musunuz? Asla inkitiaa uğramayacak bir varlık, bir büyüklük, bir gençlik, bir parlaklık ve dünyaya şamil bir şeref. O halde Türk Milleti, “Ulusta Gençlik” terimiyle ancak bununla ifade olunabilir. Her kafanın anlamakta aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. Yüksek ilim meş’alesini ellerinde tutan ve bununla Türk alemini aydınlatan kıymetli, seçkin bir muhitte bulunmak fırsatını bana verdiğinizden dolayı çok memnun ve mütehassis oldum.”

Pera Palas, 16 Ocak 1937

Dernek Web Sitesi